Els SNP (Polimorfismes de nucleòtid simple o ‘snips’) són variacions en les bases del genoma. En tenim milions, però només entenem uns milers. Alguns d’ells estan relacionats amb defectes genètics. Avui dia podem sol·licitar un test a un preu assequible

Translate »