Category: Apunts

Aquesta categoria conté resums que vaig fent sobre el que vaig aprenent al Doble Grau en Nutrició i Ciències de l’Esport, cada entrada conté una síntesi de continguts del que considero més interessant sobre cada àrea del coneixement, juntament amb informació adicional que he pogut anar recopilant, principalment de la Viquipèdia, publicacicions científiques, previsualització de llibres acadèmics a Google Libros, altres blogs d’interès, vídeos, etc. que poden ajudar a entendre millor els conceptes.

Apunts Sobre Salut Pública

Conceptes Generals en Salut Pública

Introducció Comença el quart curs del grau en Nutrició Humana i Dietètica i tot repassant els primers apunts de les diferents assignatures d’enguany, m’ha semblat que potser valia la pena mirar de trobar una estona per portar alguns dels apunts...

Apunts - Planificacio de l'Entrenament

Definició de càrrega de l’entrenament i components

Aquesta entrada forma part de la Unitat Didàctica 1 de l’assignatura i dóna continuació a l’anterior, sobre introducció i història de la planificació de l’entrenament. En aquesta ocasió veiem la definició de càrrega de l’entrenament, la seva relació amb els estímuls interns i...

Apunts Higiene i seguretat dels Aliments  - patogens, bacteris

Patògens Transmesos per Aliments: Bacteris

Les toxiinfeccions, infeccions i intoxicacions alimentàries produïdes pels bacteris i les seves toxines, són una de les principals preocupacions en temes de salut pública a nivell mundial. Actualment la majoria dels països compten amb estadístiques on reflecteixen el nombre d’incidències...

Apunts-NutricioCicleVital-UD3-AlimentacioAdolescents

Alimentació en adolescents

Seguint amb l’ordre lògic del creixement, i venint de l’alimentació en l’etapa preescolar i escolar, ara li toca el torn a l’alimentació en adolescents. L’Organització Mundial de la Salut (OMS/WHO) estableix com adolescència l’etapa compresa entre els 14 i 18...

Apunts-NutricioCicleVital-UD2-AlimentacioEscolar

Alimentació en Etapa Preescolar i Escolar

L’etapa escolar i preescolar és d’interès nutricional prioritari ja que en ella es van instaurant els hàbits alimentaris propis. Els hàbits adquirits són difícils de modificar i posteriorment es reprodueixen en l’etapa adulta, influint en la salut de l’individu. Per això,...

Apunts - Nutricio i Cicle Vital -UD1 - Alimentacio en el lactant

L’alimentació en el lactant

S’apropen els primers examens del tercer curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica i, com ja va sent costum, és hora de posar-se a fer resums al blog per a memoritzar conceptes. La qual cosa em permet, per un costat, digerir...

Translate »