Glossari de termes

Glossari de termes

Glossari de termes

(Neteja Filtres)
 • %BF
  El percentatge de greix corporal d'un ésser viu humà o un altre és la massa total de greix dividit per la massa corporal total. Inclou el greix corporal essencial i el greix corporal d'emmagatzematge.Hi ha diversos mètodes disponibles per(...)
 • Apoptosi
  És una forma de mort cel·lular programada (MCP) en els organismes pluricel·lulars. Inclou una sèrie d'esdeveniments bioquímics que porten a una morfologia cel·lular característica i a la mort.En termes més específics, es tracta d'una sèrie(...)
 • ATP
  El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda(...)
 • Atròfia
  És un terme que s'utilitza en biologia i en patologia en referència a la disminució del volum, talla o funció d'un membre, òrgan o teixit. A l'afebliment o esmussament d'alguna facultat o capacitat.També es parla d'atròfia en referència a(...)
 • Autofàgia
  És un procés catabòlic altament conservat en eucariotes, en el qual el citoplasma, incloent l'excés d'orgànuls o aquells deteriorats o aberrants, són segrestats en vesícules de doble membrana i alliberats dins el lisosoma o vacúol per a la seva(...)
 • Bacteri
  Els eubacteris (Bacteria o Eubacteria) són un gran grup de microorganismes unicel·lulars. Solen mesurar uns quants micròmetres de llargada i presenten una gran varietat de formes, que van des d'esferes fins a barres i espirals.El seu nom(...)
 • Bisfenol A
  El bisfenol A, usualment abreujat com BPA, és un compost orgànic usat principalment per fer plàstics. El policarbonat de plàstic, que és transparent i gairebé irrompible, s'usa per fabricar una gran varietat de productes comuns, incloent(...)
 • BPA
  El bisfenol A, usualment abreujat com BPA, és un compost orgànic usat principalment per fer plàstics. El policarbonat de plàstic, que és transparent i gairebé irrompible, s'usa per fabricar una gran varietat de productes comuns, incloent(...)
 • Cetosi
  La cetosi és una situació metabòlica de l'organisme originada per un dèficit en l'aportació de carbohidrats, el que indueix el catabolisme de les greixos per obtenir energia, generant uns compostos anomenats cossos cetònics, els quals(...)
 • Despesa energètica de l'activitat física
  La despesa energètica a causa de l'activitat física o nivell d'activitat física és una manera d'expressar l'activitat física diària d'una persona com un nombre, i s'utilitza per estimar el total de la despesa d'energia d'una persona. En(...)
 • Dieta
  La dieta és el conjunt d'hàbits alimentaris i tipus d'aliments que consumeix un organisme o població. La dieta forma part dels estils de vida de les persones. Podem dir que els termes dieta, ingesta, alimentació, nutrició i gastronomia, són(...)
 • Dietètica
  La dietètica és la disciplina que estudia els règims alimentaris en la salut o en la malaltia (dietoteràpia), d'acord amb els coneixements sobre fisiologia de la nutrició en el primer cas i sobre la fisiopatologia del trastorn en qüestió en el(...)
 • Efecte termogènic de la dieta
  Energia necessària per dur a terme els processos de digestió, absorció i metabolisme dels components de la dieta després del consum d'aliments en un dinar (secreció d'enzims digestius, transport actiu de nutrients, formació de teixits(...)
 • ETD
  Energia necessària per dur a terme els processos de digestió, absorció i metabolisme dels components de la dieta després del consum d'aliments en un dinar (secreció d'enzims digestius, transport actiu de nutrients, formació de teixits(...)
 • Exercici físic
  Conjunt de moviments corporals que es realitzen per mantenir o millorar la forma física. Prova que reiteradament realitza qui intervé en competicions esportives o qui s'ensinistra per prendre part en aquestes últimes.Mentre que el moviment(...)
 • FE
  La fracció d'ejecció (FE o FEY) del cor és la mesura més important del funcionament cardíac. Mesura (en %) la disminució del volum del ventricle esquerre del cor a la sístole amb respecte a la diàstole. Per tant, una fracció d'ejecció del 50%(...)
 • Fisiologia de l'exercici
  És l'estudi tant de les respostes agudes com de les adaptacions cròniques a una àmplia gamma de condicionants de l'exercici físic. A més, molts fisiòlegs de l'exercici estudien l'efecte de l'exercici sobre la patologia i els mecanismes pels(...)
 • Fosfocreatina
  També coneguda com N-Metil-N-(fosfonocarbamimidoil) o simplement PCr o PC (Creatine Phosphate), és una creatina fosforilada, una molècula que serveix com a reserva ràpidament mobilitzable de fosfats d'alta energia en el múscul esquelètic i al(...)
 • Fracció d'ejecció
  La fracció d'ejecció (FE o FEY) del cor és la mesura més important del funcionament cardíac. Mesura (en %) la disminució del volum del ventricle esquerre del cor a la sístole amb respecte a la diàstole. Per tant, una fracció d'ejecció del 50%(...)
 • Gastronomia
  La gastronomia és l'art i tècnica de preparar els aliments per tal que siguin més nutritius, més agradables de menjar, així com més atractius i desitjables.
 • GAT
  La despesa energètica a causa de l'activitat física o nivell d'activitat física és una manera d'expressar l'activitat física diària d'una persona com un nombre, i s'utilitza per estimar el total de la despesa d'energia d'una persona. En(...)
 • GIP
  El polipèptid inhibidor gàstric o GIP (de l' anglès : g astric i nhibitory p olypeptide), també conegut com pèptid insulinotròpic dependent de la glucosa és una hormona peptídica de la família de la secretina. El GIP, juntament amb el pèptid(...)
 • Hematopoesi
  L' hemopoesi o hematopoesi (del gr. αἷμα,-ατος-, 'sang' i ποίησις , 'creació') és el procés de formació, desenvolupament i maduració dels elements figurats o cèl·lules sanguínies presents a la sang (eritròcits, leucòcits i plaquetes) a partir(...)
 • Hidròlisi
  La hidròlisi és una solvòlisi on el dissolvent és l'aigua. Es tracta, doncs, d'una reacció química de doble descomposició on un dels reactius és l'aigua, que al mateix temps és el dissolvent de la dissolució on el solut és l'altre reactiu. Els(...)
 • Hiperplàsia
  La hiperplàsia és una adaptació celˑlular que consisteix en un increment en el nombre de cèl·lules que, normalment, succeeix després d’una hipertròfia que ha superat el límit de l’índex nucli/citoplasma. Aquest increment celˑlular no es troba(...)
 • Hipertròfia
  És el nom amb què es designa un augment de la mida d'un òrgan quan es deu a l'augment correlatiu amb la grandària de les cèl·lules que el formen, d'aquesta manera, l'òrgan hipertrofiat té cèl·lules majors, i no noves. Es distingeix de la(...)
 • Hipòcrates
  Hipòcrates de Kos o Hipòcrates de Cos fou un metge de l'Antiga Grècia del segle de Pèricles. És considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina i hom s'hi refereix com el "pare de la medicina" en reconeixement de les(...)
 • Hipòxia
  La hipòxia és una condició patològica en la qual no hi ha un subministrament adequat d'oxigen, ja sigui a tot el cos (hipòxia generalitzada) o en una regió del cos (hipòxia tissular). Les variacions en les concentracions d'oxigen arterial poden(...)
 • IMC
  L'Índex de massa corporal (IMC) és una xifra que permet avaluar la corpulència d'una persona tot relacionant-ne la seva massa amb la seva talla.Es calcula com IMC = massa corporal (en kg) / alçada al quadrat (en m2)No és un mètode(...)
 • Leptina
  La leptina (del grec leptos prim) és una hormona produïda en la seva majoria pels adipòcits (cèl·lules grasses) encara que també s'expressa en l'hipotàlem, l'ovari i la placenta. La leptina és una substància segregada pel teixit adipós que en(...)
 • Metaplàsia
  La metaplàsia és una adaptació cel·lular reversible que implica un canvi en el patró d’expressió que condueix a una diferenciació cel·lular diferent. Es produeix fonamentalment als epitelis, ja que les seves cèl·lules són les que es troben en(...)
 • Motivació extrínseca
  La motivació extrínseca és una construcció que es refereix sempre a que una activitat és realitzada per tal d'assolir algun resultat separable. La motivació extrínseca així contrasta amb la motivació intrínseca, que es refereix a fer una(...)
 • Motivació intrínseca
  La motivació intrínseca es defineix com la realització d'una activitat per la satisfacció inherent que comporta, en lloc de per alguna conseqüència separable. Quan una persona es veu intrínsecament motivada, es mou a actuar per a la diversió o(...)
 • Necrosi
  La necrosi (del grec: Νεκρός. Pronunciació aproximada: nekrós. Significat:mort) és la mort patològica d'una o diverses cèl·lules o de qualsevol teixit de l'organisme, provocada per un agent nociu que ha provocat una lesió tan greu que no es pot(...)
 • Nutrició
  Conjunt de processos mitjançant els quals l'home ingereix, absorbeix, transforma i utilitza per al seu metabolisme les substàncies que es troben en els aliments, les quals han de complir quatre importants funcions:- Funció energètica:(...)
 • Nutrient
  Les substàncies que es troben en els aliments reben el nom de nutrients.Un nutrient essencial és tota substància, d'estructura química coneguda, imprescindible per al manteniment de la salut que, no obstant això, i a diferència d'altres, no(...)
 • OMS
  L'Organització Mundial de la Salut (OMS) (WHO en el seu acrònim en anglès) és una agència de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) (Nacions Unides) amb seu a Ginebra (Suïssa) que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública(...)
 • Organització Mundial de la Salut
  L'Organització Mundial de la Salut (OMS) (WHO en el seu acrònim en anglès) és una agència de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) (Nacions Unides) amb seu a Ginebra (Suïssa) que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública(...)
 • PC
  També coneguda com N-Metil-N-(fosfonocarbamimidoil) o simplement PCr o PC (Creatine Phosphate), és una creatina fosforilada, una molècula que serveix com a reserva ràpidament mobilitzable de fosfats d'alta energia en el múscul esquelètic i al(...)
 • Percentatge de greix corporal
  El percentatge de greix corporal d'un ésser viu humà o un altre és la massa total de greix dividit per la massa corporal total. Inclou el greix corporal essencial i el greix corporal d'emmagatzematge.Hi ha diversos mètodes disponibles per(...)
 • Perla del Dia
  La Perla del Dia és un dels tipus d'entrada que podeu trobar de tant en tant al blog. Normalment és una entrada breu i ràpida, ideal per a quan no tinc temps de publicar res més treballat.A diferència dels 'Sabies que ...', que mostren de(...)
 • Polipèptid inhibidor gàstric
  El polipèptid inhibidor gàstric o GIP (de l' anglès : g astric i nhibitory p olypeptide), també conegut com pèptid insulinotròpic dependent de la glucosa és una hormona peptídica de la família de la secretina. El GIP, juntament amb el pèptid(...)
 • Sabies que
  El 'Sabies que ...' és una de les seccions del blog que em permet aportar informació interessant de manera gràfica, senzilla i amena. Normalment són curiositats que em vaig trobant i solen estar extretes de fonts confiables.
 • Salut
  La salut de les persones està determinada per una complexa interacció entre les característiques individuals, l'estil de vida i l'entorn físic, social i econòmic. L'estil de vida és un dels factors més importants que afecten la salut. El(...)
 • SuppVersity
  'SuppVersity' és el lloc web (en anglès) d'Adel Moussa, també conegut a internet com 'Doctor Andro'. El Dr ens fa anàlisis diaris de la recerca més recent sobre fisiologia de l'esport, suplementació i nutrició òptima orientada tant al(...)
 • Síntesi proteica
  La síntesi de proteïnes és el procés anabòlic mitjançant el qual es formen les proteïnes a partir dels aminoàcids. És el pas següent a la transcripció de l'ADN a ARNm.El terme síntesi proteica de vegades es fa servir per a referir-se(...)
 • Taxa metabòlica basal
  El metabolisme basal és el valor mínim d'energia necessària perquè la cèl·lula subsisteixi. Aquesta energia mínima és utilitzada per la cèl·lula en les reaccions químiques intracel·lulars necessàries per a la realització de funcions(...)
 • TMB
  El metabolisme basal és el valor mínim d'energia necessària perquè la cèl·lula subsisteixi. Aquesta energia mínima és utilitzada per la cèl·lula en les reaccions químiques intracel·lulars necessàries per a la realització de funcions(...)
 • Trifosfat d'Adenosina
  El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda(...)
 • Valor energètic dels nutrients
  El valor energètic o calòric d'un aliment és la quantitat d'energia que es produeix quan aquest és totalment oxidat i metabolitzat per produir diòxid de carboni i aigua (i també urea en el cas de les proteïnes). Es mesura en quilocalories(...)
 • Índex de massa corporal
  L'Índex de massa corporal (IMC) és una xifra que permet avaluar la corpulència d'una persona tot relacionant-ne la seva massa amb la seva talla.Es calcula com IMC = massa corporal (en kg) / alçada al quadrat (en m2)No és un mètode(...)
Translate »