Polipèptid inhibidor gàstric [GIP]

Comparteix!

El polipèptid inhibidor gàstric o GIP (de l’ anglès : g astric i nhibitory p olypeptide), també conegut com pèptid insulinotròpic dependent de la glucosa és una hormona peptídica de la família de la secretina. El GIP, juntament amb el pèptid similar al glucagó tipus 1 (GLP-1), pertanyen a una classe de molècules conegudes com incretines.

Síntesi i transport

El GIP és derivat d’una pro-proteïna de 153 aminoàcids codificada pel gen GIP i circula com un pèptid biològicament actiu de 42 aminoàcids. És sintetitzada per les cèl·lules K, que es troben a la mucosa del duodè i en el jejú del tracte gastrointestinal .

Com totes les hormones endocrines, el GIP és transportat pel torrent sanguini.

Els receptors del polipèptid inhibidor gàstric són set proteïnes transmembranes trobades en les cèl·lules beta en el pàncrees.

Funcions

Ha estat tradicionalment anomenat pèptid inhibidor gastrointestinal o pèptid inhibidor gàstric i es creia que neutralitzava l’àcid estomacal per protegir l’intestí prim de l’àcid, reduir la taxa a la qual els aliments són transferits a través de l’estómac, i inhibir la motilitat gastrointestinal i la secreció d’àcid. Tanmateix, això és incorrecte, es va descobrir que aquests efectes s’aconsegueixen només amb nivells fisiològics superiors al normal, i que aquests resultats ocorren naturalment en el cos a través d’una hormona similar, la secretina.

Ara es creu que la funció del GIP és induir la secreció d’insulina, que és estimulada principalment per la hiper-osmolaritat de glucosa al duodè. Després d’aquest descobriment, alguns investigadors prefereixen el nou nom pèptid insulinotrópico dependent de la glucosa, retenint l’acrònim “GIP”. La quantitat d’insulina secretada és més gran quan la glucosa és administrada oralment que per via intravenosa.

També es pensa que el GIP té un efecte significant en el metabolisme dels àcid grassos mitjançant l’estimació de l’activitat de la lipoproteinlipasa en adipòcits. L’alliberament de GIP ha estat demostrada en animals remugants i podria jugar un paper en la partició de nutrients en la producció de llet (metabolisme lipídic).

El GIP és secretat en resposta a la primera alimentació materna (calostre), observat en cabrits – el GIP es mesura via la vena umbilical abans del seu tancament. Per raons ètiques, la secreció d’GIP ha estat demostrada en humans només a una edat aproximada de 10 dies.

Pel que fa al paper del GIP en el metabolisme de lípids, nivells suprafisiològics d’aquesta hormona han demostrat una acció lipogènica, però l’acció de la col·lagenasa és coneguda per degradar el GIP / receptors de GIP en protocols experimentals. El GIP és part del sistema endocrí difús i, com a conseqüència, és difícil demostrar els seus efectes fisiològics o clínics. En comparació amb la insulina, els seus efectes són molt subtils.

Referències:

« Torna al glossari
Translate »