Category: Auto-immunitat

Aquesta sèrie d’articles relaciona la salut de l’intestí amb el sistema immune, i revisa els protocols per a suportar la seva salut i què evitar.

SabiesQue-Endotoxines

Les endotoxines són components dels bacteris que s’alliberen a la sang quan aquests moren. En el procés s’alliberen citocines que causen una resposta inflamatòria

Aprèn més: Llibre – Infection and Iummunity, Taylor & Francis Ltd (2003) Llibre – Tortora, Introducción a la Microbiologia, p. 461-464, Ed. Panamericana (2007) Llibre – Kelley, Medicina Interna, Vol 1., p. 1481, Ed. Panamericana (1992) Estudis científics – A...

SistemaImmuneDummies

El sistema immune “for dummies”

És típic que el que escric un dia al blog impacti el que apareixerà durant els dies següents. Fa un parell de mesos que vaig acabar el llibre del Doctor Datis Kharrazian titulat ‘Why Do I Still Have Thyroid Symptoms?...

Translate »