Tagged: fisiologia humana

Apunts-Fisiologia-MetabolismeEnergetic4Krebs

Metabolisme energètic (IV) – Glicòlisi Aeròbica i el Cicle de Krebs

Lectures prèvies recomanades Bioquímica – Introducció a la bioquímica Bioquímica – Els carbohidrats Química alimentaria – Història i monosacàrids i disacàrids d’interès nutricional Fisiologia de l’exercici – Introducció al metabolisme energètic Fisiologia de l’exercici – Glicogenòlisi i Glicòlisi Anaeròbica En...

Apunts-Fisiologia-MetabolismeEnergetic3carbohidrats

Metabolisme energètic (III) – Glicogenòlisi i Glicòlisi Anaeròbica

Lectures prèvies recomanades Apunts de bioquímica – Els carbohidrats Apunts de química alimentaria – Història i monosacàrids i disacàrids d’interès nutricional Fisiologia de l’exercici – Introducció al metabolisme energètic (I) Introducció Els carbohidrats tenen la particularitat de produir energia tant...

Apunts-Fisiologia-MetabolismeEnergetic1

Metabolisme energètic (I) – Introducció

L’any passat em vaig quedar amb les ganes de portar al blog els apunts de Biologia sobre la cèl·lula i de Bioquímica sobre el metabolisme energètic i les diferents rutes metabòliques de l’organisme. Sembla que enguany tinc una nova oportunitat...

PerlaFisiologiaDelMoviment

Perla del Dia – Fisiologia del moviment

Quan el cervell vol moure un múscul, envia un missatge a través d’un nervi motor. Els nervis motors terminals locals tradueixen aquest impuls químicament produint acetilcolina (ACh). La ACh desencadena un augment de l’activitat de la sarcòmera. Els mitocondris (centres...

Translate »