Tagged: Fisiopatologia

Apunts-Fisiopatologia-SistemsEndocriPart1Glandules

Fisiopatologia – Sistema endocrí (I)

La unitat didàctica 3 de fisiopatologia tracta sobre un dels temes que més m’agraden particularment: el sistema endocrí! El sistema endocrí és fonamental al nostre organisme, d’aquí que la seva patologia produeixi trastorns que poden arribar a resultar molt severs....

Quiz-FisiopatologiaUD5

Quiz – Fisiopatologia del sistema renal i osteomuscular

Fisiopatología: Texto y Atlas Fisiopatología Y Patología General Básicas Para Ciencias De La Salud (+ StudentConsult) Fisiopatología renal. Fundamentos Manual per a la prevenció del risc de lesió osteomuscular a les residències de gent gran. Protocol de transferències i mobilitzacions...

Apunts-Fisiopatologia-FetgePancreesVies

Fisiopatologia – Fetge, pàncrees i vies biliars

Aquí va la segona part de la unitat didàctica 2 de l’assignatura. En la primera varem fer un repàs anatòmic del sistema digestiu i de les possibles complicacions amb les que ens podem trobar, particularment pel que fa a les...

SumariDelDia

Sumari del dia – Calories si o no? estudis cientifics de fisiopatologia diversos

Interessant Debat sobre la importància o no de les calories total vs altres factors, Lyle McDonald vs John Kiefer i companyia. http://articles.elitefts.com/nutrition/logic-does-not-apply-iii-a-calorie-is-a-calorie/http://www.bodyrecomposition.com/fat-loss/the-energy-balance-equation.html/http://suppversity.blogspot.com.es/2014/11/calorie-shifting-refeeding-for-max-fat.htmlhttp://evidencemag.com/why-calories-count/ ConclusióTot i que aspectes com el factor hormonal, l’efecte tèrmic del menjar, l’eficiència usant cada tipus de substrat...

Apunts-Fisiopatologia-SistemaDigestiu

Fisiopatologia – Sistema digestiu

Quedaria una petita menció a les patologies de la pell de la unitat 1 però donat que el temps premia i que crec que hi ha temes més rellevants, per avui passem directament a la unitat dos que és força...

Translate »