Tagged: Inflamació

Apunts-Fisiopatologia-SistemsEndocriPart1Glandules

Fisiopatologia – Sistema endocrí (I)

La unitat didàctica 3 de fisiopatologia tracta sobre un dels temes que més m’agraden particularment: el sistema endocrí! El sistema endocrí és fonamental al nostre organisme, d’aquí que la seva patologia produeixi trastorns que poden arribar a resultar molt severs....

Apunts-Fisiopatologia-FetgePancreesVies

Fisiopatologia – Fetge, pàncrees i vies biliars

Aquí va la segona part de la unitat didàctica 2 de l’assignatura. En la primera varem fer un repàs anatòmic del sistema digestiu i de les possibles complicacions amb les que ens podem trobar, particularment pel que fa a les...

Apunts-Fisiopatologia-SistemaDigestiu

Fisiopatologia – Sistema digestiu

Quedaria una petita menció a les patologies de la pell de la unitat 1 però donat que el temps premia i que crec que hi ha temes més rellevants, per avui passem directament a la unitat dos que és força...

Apunts-Fisiopatologia-SistemaImmune

Fisiopatologia – Sistema immunològic

L’última entrada de fisiopatologia tractava sobre el procés inflamatori, el síndrome febril i les seves causes. Avui continuem amb una porció més de la unitat 1 que, tot i que es veu molt per sobre en aquest tema, resulta de...

Apunts-Fisiopatologia-InflamacioiFebre

Fisiopatologia – Inflamació i síndrome febril

Aquesta entrada continua la de necrosi i apoptosi de la unitat didàctica 1 de l’assignatura de Fisiopatologia. En aquesta ocasió veiem una descripció breu del procés inflamatori, tant agut com crònic. Ja que la informació dels apunts està força condensada...

SabiesQue-Endotoxines

Les endotoxines són components dels bacteris que s’alliberen a la sang quan aquests moren. En el procés s’alliberen citocines que causen una resposta inflamatòria

Aprèn més: Llibre – Infection and Iummunity, Taylor & Francis Ltd (2003) Llibre – Tortora, Introducción a la Microbiologia, p. 461-464, Ed. Panamericana (2007) Llibre – Kelley, Medicina Interna, Vol 1., p. 1481, Ed. Panamericana (1992) Estudis científics – A...

Perla-ALSEMF

Perla del Dia – Sobre l’EMF-ELF i l’ALS

La perla d’avui surt d’un estudi que llegia on els investigadors troben certa correlació amb l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ALS) i treballs on hi ha uns nivells d’exposició més elevats que la mitjana a camps elèctrics (ELF) Les nostres dades suggereixen un...

Leptina-DirectoraOrquestra

Leptina: La directora de l’orquestra

Fa un temps que no dedicava una entrada a la leptina, l’hormona mestra quan es tracta de regular el metabolisme energètic de l’organisme. De fet, mai li he dedicat una entrada com mereix sinó que, més aviat, n’he anat fent menció sobre...

Perla-IL6

Perla del Dia – Sobre la Interleucina 6

Una perla per acabar el dia, fruit de les vegades que m’he topat amb la IL-6 fent recerca sobre la leptina, regulació del metabolisme i funcionament de la tiroides (coses de la uni… en part :P) La interleucina 6 (IL...

Translate »