Tagged: NHYD

Apunts Sobre Salut Pública

Conceptes Generals en Salut Pública

Introducció Comença el quart curs del grau en Nutrició Humana i Dietètica i tot repassant els primers apunts de les diferents assignatures d’enguany, m’ha semblat que potser valia la pena mirar de trobar una estona per portar alguns dels apunts...

Apunts Higiene i seguretat dels Aliments  - patogens, bacteris

Patògens Transmesos per Aliments: Bacteris

Les toxiinfeccions, infeccions i intoxicacions alimentàries produïdes pels bacteris i les seves toxines, són una de les principals preocupacions en temes de salut pública a nivell mundial. Actualment la majoria dels països compten amb estadístiques on reflecteixen el nombre d’incidències...

Apunts-NutricioCicleVital-UD3-AlimentacioAdolescents

Alimentació en adolescents

Seguint amb l’ordre lògic del creixement, i venint de l’alimentació en l’etapa preescolar i escolar, ara li toca el torn a l’alimentació en adolescents. L’Organització Mundial de la Salut (OMS/WHO) estableix com adolescència l’etapa compresa entre els 14 i 18...

Apunts-NutricioCicleVital-UD2-AlimentacioEscolar

Alimentació en Etapa Preescolar i Escolar

L’etapa escolar i preescolar és d’interès nutricional prioritari ja que en ella es van instaurant els hàbits alimentaris propis. Els hàbits adquirits són difícils de modificar i posteriorment es reprodueixen en l’etapa adulta, influint en la salut de l’individu. Per això,...

Apunts - Nutricio i Cicle Vital -UD1 - Alimentacio en el lactant

L’alimentació en el lactant

S’apropen els primers examens del tercer curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica i, com ja va sent costum, és hora de posar-se a fer resums al blog per a memoritzar conceptes. La qual cosa em permet, per un costat, digerir...

Apunts-Fisiopatologia-SistemsEndocriPart1Glandules

Fisiopatologia – Sistema endocrí (I)

La unitat didàctica 3 de fisiopatologia tracta sobre un dels temes que més m’agraden particularment: el sistema endocrí! El sistema endocrí és fonamental al nostre organisme, d’aquí que la seva patologia produeixi trastorns que poden arribar a resultar molt severs....

Translate »