Tagged: sistema auto-immune

Apunts-Fisiopatologia-SistemaImmune

Fisiopatologia – Sistema immunològic

L’última entrada de fisiopatologia tractava sobre el procés inflamatori, el síndrome febril i les seves causes. Avui continuem amb una porció més de la unitat 1 que, tot i que es veu molt per sobre en aquest tema, resulta de...

SabiesQue-Endotoxines

Les endotoxines són components dels bacteris que s’alliberen a la sang quan aquests moren. En el procés s’alliberen citocines que causen una resposta inflamatòria

Aprèn més: Llibre – Infection and Iummunity, Taylor & Francis Ltd (2003) Llibre – Tortora, Introducción a la Microbiologia, p. 461-464, Ed. Panamericana (2007) Llibre – Kelley, Medicina Interna, Vol 1., p. 1481, Ed. Panamericana (1992) Estudis científics – A...

Perla-FibromialgiaGluten

Perla del Dia – Fibromialgia relacionada amb el gluten

Ahir va ser el Dia Mundial de la Fibromialgia (i de la infermeria), una síndrome que ha estat relacionada amb problemes de l’intestí, auto-immunes, presència de biotoxines i de neuropatia a nivell de fibres petites, alts nivells de citoquines pro-inflamatòries i baixos nivells de...

Perla-SalutIntestinalMental

Perla del Dia – Microbiota intestinal i la salut mental

Recentment, hi ha un interès creixent de la investigació sobre la relació de la microbiota intestinal els i trastorns neurològics. L’augment del nombre de troballes suggereix un paper més ampli de la microbiota intestinal en la modulació de diverses condicions fisiològiques i...

Translate »