Tagged: universitat

Apunts-Fisiopatologia-SistemsEndocriPart1Glandules

Fisiopatologia – Sistema endocrí (I)

La unitat didàctica 3 de fisiopatologia tracta sobre un dels temes que més m’agraden particularment: el sistema endocrí! El sistema endocrí és fonamental al nostre organisme, d’aquí que la seva patologia produeixi trastorns que poden arribar a resultar molt severs....

Quiz-NutricioUD4i5

Quiz – Requeriments i avaluació de l’estat nutricional (UD 4 i 5)

Tratado de nutricion / Nutrition Treatise: Composicion Y Calidad Nutritiva De Los Alimentos / Composition and Nutritional Quality of Foods (Spanish Edition) Tratado de nutricion / Nutrition Treatise: Bases Fisiologicas Y Bioquimicas De La Nutricion / Physiological and Biochemical Basis...

Translate »