Perla
Perla del dia – Relació entre l’autisme i les malalties auto-immunes

La presència de les malalties auto-immunes ha augmentat significativament durant els últims 60 anys. Com a grup, inclourien l’asma, que avui dia s’estima afecta 1 de cada 10 nens -el doble que el 1980- i altres desordres auto-immunes, que afecten 1 de cada 20.

Un gran estudi Danès, que incloïa al voltant de 700.000 naixements durant una dècada va trobar que la presència de reumatisme artrític, una malaltia degenerativa de les articulacions, augmentava el risc del nadó de patir autisme un 80%. Si tenien malaltia celíaca, una malaltia inflamatòria causada per les proteïnes que es troben al gluten i d’altres cereals, la probabilitat augmentava fins al 350%.

— “An Epidemic of Absence: A New Way of Understanding Allergies and Autoimmune Diseases. (2012). Moises Velasquez-Manoff ”  Font original

Translate »